top of page

Cat-camel

Segmentell sit-up

Jefferson Curl

Segmentering mot vägg

Extension RAILs

Flexion PAILs

Segmentell hingepoint träning

Övre bröstrygg

Rotation

CARs

bottom of page