top of page
Kompetens och utbildning

Fysioterapi är ett brett yrke, men Victor har valt att rikta in sig på och specialisera sig mot besvär från nervsystemet, led- och muskelproblematik. En noggrann undersökning kommer guida interventionen så du inte bara blir smärtfri, utan kommer få med dig förståelsen för hur du ska göra för att må bra på sikt. Genom en fördjupad kompetens kombinerad med en bred verktygslåda kan Victor erbjuda dig en individuell behandlingsplan utifrån dina egna mål och förutsättningar.

FRS-Crest_Reverse_EST_edited_edited_edited.jpg

Functional Range Systems

Ett system utvecklat kanadensiska kiropraktorn och idrottsspecialisten Dr. Andreo Spina, där fokuset ligger på att undersöka, behandla och utveckla optimal rörelsekapacitet inom rörelsesystemet.

Inkluderar de olika subsystemen:

Functional Range Conditioning

Functional Range Assessment

Functional Range Release Upper/ Lower / Spine

Kinstretch

Physiotherapy

Ortopedisk Manuell Terapi

Victor håller på med Masterstudier på Luleå Tekniska Universitet med inriktning Ortopedisk Manuell Terapi.

Det är ett specialistområde inom fysioterapi som riktar sig till undersökning och behandling av akuta och långvariga besvär i rörelsesystemet. Det inkluderar manuella undersöknings- och behandlingsmetoder såsom bland annat ledmobilisering, manipulationer, anpassad träning och mjukdelsbehandling. Efter färdig utbildning blir han även specialistfysioterapeut inom området.

articular function.jpg

Smärta och smärtfysiologi

Utöver nuvarande Masterstudier så har Victor även en Magisterexamen ifrån Högskolan Dalarna. Det inkluderar flera kurser på avancerad nivå med fördjupning inom smärta, långvarig smärta, inflammation och inflammatoriska tillstånd och hur man ska behandla dessa tillstånd. Han har även gått kurser i akupunktur och elektroakupunktur som komplement för att behandla diverse smärttillstånd.

Image by Victor Freitas

Idrottsmedicin och personlig träning

Victor har en bakgrund inom innebanbdy men framför allt  rugby på hög nivå, och detta har verkligen fostrat intresset för träning och idrott. Han har därför utbildat sig vidare med fokus på idrottsvetenskap, idrottsmedicin, personlig träning, Evidensbaserat Styrkelyft samt jobbat med professionella idrottare där han hjälpt med både rehabilitering och prestationsträning.

bottom of page